Які документи потрібні для вступу в СРО будівельників

Об’єднання працівників і співробітників, створене з метою некомерційної діяльності всередині будь-якої галузі, називається саморегулівної організацією (СРО). Внутрішнє регулювання правил визначають документи СРО – вони дозволяють більш ефективно підбирати нових співробітників з кандидатів на перебування в СРО, видавати свідоцтва для зро, призначені для конкретного переліку будівельних та інших операцій.

Процедура вступу в СРО

Якщо область професійної діяльності організації вимагає отримати допуск СРО, то це означає, що компанія повинна відповідати багатьом професійним вимогам, які пред’являються до кандидатів на вступ і які відображають відповідні документи для вступу в СРО. Так, для вступу в в СРО проектувальників і в СРО будівельників пакет документів відрізняється. Що повинні містити ці документи?Вимоги до членства в СРО

 

Кожна саморегульована організація сама позначає цей перелік документів і професійні чинники відбору кандидатів на вступ. Нижня планка вимог – мінімальні законодавчі вимоги, які також мають бути підтверджені відповідним мінімальним набором документації. Керівництво саморегулівної організації може спиратися на цей мінімальний перелік або підвищити планку прийому кандидатів в СРО до самостійно визначається рівня, згідно з яким і будуть вступати в компанію нові члени організації.

У СРО існують певні переваги, через які вони популяризуються в сфері російського бізнесу, особливо – будівельного:

 1. Можливість отримання держзамовлень і вільної участі в тендерах на будівництво;
 2. Можливість виконання організацією небезпечних і тому дорогих замовлень на роботи;
 3. Поліпшення іміджу організації та підвищення репутації у клієнтів;
 4. Саморегулируемое об’єднання може підтримувати своїх співробітників в правовому полі і захищати їх інтереси.

Переваги вступу в СРО

Участь в СРО ділиться на:

 1. Необов’язкове – для керуючих або рекламних організацій;
 2. Обов’язкове – для будівельних процесів, які впливають на безпеку робіт, для енергетичних досліджень, а також для обстежень у сфері теплопостачання і аудиту процесів.

Визначити приналежність до обов’язкового або необов’язкового участі в СРО можна з відповідних законів. До кінця 2017 року налічувалося 20 типів саморегулівних організацій, і майже в кожній з них існують свої робочі процеси, що вимагають вступу в СРО. Членство дозволяє проводити роботи з обмеженим доступом і їх аудит, що автоматично підвищує статус компанії в очах клієнтів.Приклад допуску в СРО

 

Офіційні документи для включення до реєстру фахівців зро вимагають, щоб в компанії було не менше ста співробітників (для будівельної сфери діяльності) або п’ятдесяти працівників для галузі проектування та інженерних вишукувань. Крім того, потрібно формування компенсаційного фонду з певною сумою на рахунках компанії. Тому що створюються саморегульовані організації прагнуть немає завищувати вимоги до своїх працівників, через що професійні вимоги до співробітників в різних СРО можуть сильно відрізнятися.

При вступі в СРО рекомендується ознайомитися з її вимогами: сильно занижені умови вступу можуть говорити про те, що все допуски можуть бути анульовані наглядовими органами, сильно завищені вимоги ускладнюють отримання відповідних допусків на роботи. Тому при вступі до СРО необхідно ознайомитися з тим, які документи потрібні згідно законодавчого поля.

Обов’язкове членство в СРО

Перелік документів для вступу в СРО

Законодавчими актами прийняті мінімальні вимоги, які повинні дотримуватися всі без винятку СРО будь-якої спрямованості: кадрові організації, матеріально-технічні, компанії з видачі ліцензій, і т.д. Список цих вимог для СРО різної спрямованості професійної діяльності помітно різниться, але ми наведемо вимоги про документи для вступу в саморегульовані будівельні, вишукувальні та проектувальні організації.

Будівельні роботи, роботи по капітельного ремонту будівель і споруд, реконструкція об’єктів будівництва – ця діяльність передбачає особливу відповідальність за результати робіт з ризиком негативних факторів і наслідків, які можуть виникнути в результаті проведення цих робіт. Через наявність таких умов компенсаційний фонд в таких СРО призначається найвищим. Крім того, відповідальність і ризики підвищують кадрові та матеріально-технічні вимоги до вступу в такі СРО.Схема вступу в СРО

 

Пакет документів кандидатів на вступ в саморегульовану будівельну організацію включає в себе наступні пункти:

 1. Заява на вступ;
 2. Ксерокопія внутрішнього статуту організації;
 3. ІПН, ОГРН, виписка з ЕГРЮЛ і інші необхідні державні реєстраційні свідоцтва;
 4. Рішення про прийняття статуту організації, наказ призначення директора компанії, наказ про призначення на відповідну посаду;
 5. Фінансові та поштові реквізити СРО;
 6. Документи кандидата про спеціальний професійну освіту, робочому стажі, документи, що підтверджують його кваліфікацію, підписані директором організації;
 7. Документи про фахову професійну освіту і стаж всіх працівників, підтвердження кваліфікації співробітників наявністю диплома, копії трудової книжки, свідоцтва про підвищення кваліфікації і т.д. Кількість працівників з підтвердженими даними повинно бути не менше трьох з вищою освітою за профілем роботи та стажем ≥ 3 роки, або ≥ 5 років зі спеціальною технічною освітою і профільним стажем ≥ 5 років;
 8. Пакет документації на активні і пасивні фонди компанії, страховка;
 9. Сертифікат менеджменту якості ISO – підтверджує, що в організації працює система менеджменту якості, яка є обов’язковою для підприємств, що працюють з особливо небезпечними або унікальними спорудами.

Це мінімальний перелік вимог і документів, який для кожної СРО може побут розширено згідно з рішенням правління компанії.Внески в компенсфонд Сропіла

Документація для Сропіла і сроі

Проектувальні та вишукувальні саморегульовані організації вимагають інших документів, так як проектування і дослідження – це перший етап майбутніх будівельних робіт, від якого багато в чому залежить якість об’єкта і безпеку його експлуатації, термін служби і комфортність користування. Виходячи з цього, відповідальність проектувальної організації може бути вище відповідальності будівельної компанії, так як помилки проектувальників позначаються на інших роботах і на будівельному кошторисі.

Внески в компенсаційний фонд Сропіла (саморегулівної організації проектувальників) менше будівельних внесків в 1,5-2 рази, крім того, для Сропіла немає обов’язкових вимог, що ставляться до матеріально-технічного забезпечення роботи організації. Але вимоги до професійної відповідності та високої кваліфікації працівників набагато вище.

Документація для Сропіла – це:

 1. Ксерокопії документів внутрішнього користування організації;
 2. Заява на вступ;
 3. Свідоцтва державної та податкової реєстрації організації, ксерокопія з ЕГРЮЛ;
 4. Фінансові та поштові реквізити організації;
 5. Документи, що підтверджують кваліфікацію відповідності всіх членів СРО (ксерокопії дипломів та інших документів, що підтверджують професійну освіту, ксерокопії трудової книжки та договору для підтвердження робочого профільного стажу, ксерокопії документів про підвищення кваліфікації. В СРО повинно бути ≥ 3 співробітників з вищою освітою за профілем діяльності, з мінімальним профільним робочим стажем ≥ 5 років, з підтвердженням підвищення профільної кваліфікації один раз в 5 років;
 6. Страховка і сертифікат якості ISO для складних або небезпечних будівельних об’єктів.

Такий же мінімальний пакет документації затверджений законодавчо і для сроі.Зразок заяви на вступ до СРО

 

Додаткова документація для СРО

Підвищення репутації компанії – це посилення правил для вступу в СРО. Тому багато будівельних, проектувальні або вишукувальні саморегульовані організації вимагають наявність обов’язкового страхування відповідальності перед третіми особами, яке російське законодавство пропонує у вигляді рекомендації. Страховка знижує суми внесків в компенсаційний фонд організації, тому для вступників в СРО це вигідне рішення.

 1. Письмову заяву кандидата на вступ до СРО;
 2. Перелік документів, що додавалися до заяви і анкета кандидата;
 3. Перелік робіт;
 4. Документи про діяльність СРО, документи про МТБ;
 5. Документи, що підтверджують про освіту керівника та працівників СРО.

Список необхідної документації може бути доповнений вимогою сертифіката (або сертифікатів) ISO, документацією по бухгалтерської звітності за останні 3 роки діяльності компанії, переліком додаткових ліцензій і атестацій піднаглядних органів, якщо цього зажадає рід діяльності саморегулівної організації та її співробітників.

Ссылка на основную публикацию