як збільшити силу струму? якщо збільшити напругу то сила струму

Більшість електричних процесів протікають в проводах відповідно до законів Ома. Відповідно до перевіреними часом формулами підтверджено, що сила струму в провідниках безпосередньо залежить від напруги в мережі, а також навантаження, створюваної опором.

Точного і однозначної відповіді на питання, як збільшити силу струму, дати не можна. Фактично величина ця залежить від цілого ряду параметрів. Але щоб глибше розібратися з проблематикою питання, пропонуємо трохи згадати основи електротехніки.

Сила струму як один з параметрів електричного кола

Перш ніж спробувати розібратися і дізнатися, як збільшити силу струму в ланцюзі, а також зрозуміти, чи можна це зробити практично, необхідно зрозуміти, що з себе представляє електричний струм. Фактично — це спрямоване, впорядкований рух в одному напрямку заряджених частинок, що знаходяться всередині провідника. Обов’язковою умовою для забезпечення такого руху є наявність замкнутого контуру.

Всередині провідника рухаються позитивно заряджені електрони і вільні іони. Важливо розуміти, що такий рух не обходиться без супутніх фізичних явищ і процесів, а саме — нагрівання провідника, а також хімічний вплив на матеріал.

Від яких інших параметрів залежить сила струму в провіднику в конкретний момент часу?

I в ланцюзі підвищити можна (теоретично) змінюючи цілий ряд інших параметрів, таких як:

  • Опір. Залежність між параметрами тут обернено пропорційна. Зменшення R (вимірюється в Ом) призводить до автоматичного збільшення струму.
  • Напруга. Якщо розглядати ситуацію з точки зору практичної дії закону Ома, т виходить, якщо збільшити напругу, то сила струму теж зросте.

Це основні параметри. Крім них, на досліджуваний параметр вплив надають такі чинники, як напруженість магнітного поля і число витків котушки (пряма залежність). Безпосередній вплив на величину струму також відбувається при зміні потужності переданого на ротор зусилля.

Необхідно врахувати і діаметр провідників, використовуваних в зібраної замкнутому електричному ланцюзі. При недостатньому розмірі підвищується ризик перегріву провідника і, як наслідок, перегорання. Також враховуються і основні параметри генератора (величина робочого струму, діапазон напруги і частоти, а ще — швидкість обертання ротора).

Підвищення сили струму в ланцюзі: кілька можливих варіантів дій

У різних категорій користувачів досить часто виникають такі ситуації, при яких необхідно внести певні зміни в параметри діючої. Раніше зібраної і апробованої мережі. Збільшити силу постійного струму, що протікає в замкнутому контурі тієї чи іншої ланцюга можна, є навіть кілька різних варіантів і способів практичних дій. Але при цьому важливо розуміти — зробити це безпечно вдасться тільки в тому випадку, якщо забезпечити вжиття заходів щодо захисту електроприладів. Для цього буде потрібно використовувати ряд спеціальних пристроїв.

1 спосіб

Найпростіше рішення задачі — збільшення подається на вхід в ланцюг напруги. Так, наприклад, якщо в ланцюзі з опором в 20 Ом встановлено напруга 3 вольта, то сила струму тут за законом Ома, становить 0,15 А. Якщо ввести в ланцюг додатковий пристрій, ще одне джерело живлення з тим же U = 3В, то і сила струму зросте вдвічі і складе 3А.

2 спосіб

Зменшення опору. Якщо в ланцюзі знизити навантаження вдвічі, з 2 Ом до 1 Ом, то отримаємо наступний результат: 2 В: 1 Ом = 2 А. Таким чином, подвоєння відбувається автоматично на аналогічну величину (якщо в ланцюзі немає інших джерел, споживачів і пристроїв, здатних впливати на ефективність функціонування ланцюга і її параметри). Природно, якщо збільшити опір, то сила струму зменшиться.

3 спосіб

Міняємо параметри провідників. Для цього буде потрібно зібрати ланцюг, до якої увійдуть: джерело, споживач і дроти. Параметри провідників також грають важливу роль у формуванні сили струму в ланцюзі. Спочатку необхідно зрозуміти, з яких матеріалів зроблені вихідні провідники, за спеціальними таблицями, знаючи розмір перетину, можна встановити точні показники. Збільшення струму можна забезпечити шляхом зниження опору, а для цього можна підібрати провідники, виготовлені їх інших металів.

Також можна регулювати параметри, скорочуючи довжину наявних провідників. Якщо збільшити вдвічі силу струму не виходить, то крім зміни параметрів провідників потрібно прийняти інші рішення, з числа тих, що були описані вище.

Також можна збільшити поперечний переріз провідника, що призведе до паралельного зростання струму.

Цікавий варіант дій по збільшенню сили постійного струму за допомогою магніту, для чого необхідно змінити, збільшити показники магнітної індукції поля, усередині якого розташовується цей провідник.

Підведемо підсумок

У побуті досить часто з’являється необхідність збільшення сили струму. Важливо розуміти, що попередні обчислення далеко не завжди на практиці призводять точно до тих результатів, які очікувалися. Існує безліч сторонніх чинників, що впливають на кінцевий результат (нагрів провідника, його довжина і перетин, матеріал виготовлення і т.п.). Тому, вносячи корективи в основні електротехнічні параметри мережі, проводите виміри за допомогою мультиметра.

Ссылка на основную публикацию