Як стягнути з працівника матеріальної шкоди через суд?

У разі, коли працівник добровільно або навмисно завдає організації матеріальні збитки стягнути з нього повну суму без його згоди не завжди можливо, в цьому випадку роботодавець звертається в судові органи. Далі детально розберемо, як стягнути з працівника матеріальної шкоди через суд.

Коли доводиться звертатися до суду

Для того щоб дізнатися випадки, коли роботодавцю доводиться звертатися до суду за відшкодуванням матеріальних збитків потрібно розглянути ситуації, в яких стягнути збитки можна без згоди працівника і залучення третіх осіб.

З усіма співробітниками, безпосередньо обслуговуючими матеріальні цінності, може бути укладений договір про матеріальну відповідальність, згідно з яким працівник зобов’язаний відшкодувати всі завдані збитки. Посади і види робіт, при яких можливо скласти такий договір, чітко прописані в законодавстві і розширеному тлумаченню не підлягають. Якщо роботодавець уклав договір про повну матеріальну відповідальність з працівником, що не відповідає під вищевказаний список, то він буде недійсним, і працівник з легкістю оскаржить утримання із зарплати матеріального збитку.

Також існує договір про неповну матеріальної відповідальності, в цьому випадку з працівника можна утримати лише його середньомісячну заробітну плату, незалежно від того, який розмір збитку насправді було завдано.

Висновок цих двох договорів – це єдина можливість роботодавця стягнути з працівника завдані грошовий збиток. У всіх інших випадках, якщо працівник не погодитися виплатити шкоди, доведеться звертатися до суду.

Складання позовної заяви

Позовна заява до суду про відшкодування матеріального збитку нічим не відрізняється від аналогічних заяв у цивільних справах. Така позовна заява повинна відповідати наступним вимогам:

 1. Бути складено обов’язково в письмовій формі, неважливо написано від руки або надруковано на ПК;
 2. Містити найменування судового органу, куди він прямує;
 3. Містити дані про позивача. У конкретному випадку їм буде виступати організація, якій було завдано матеріальних збитків. Потрібно вказати повне найменування, ІПН, адреса, юридична та фактична;
 4. Повинен бути чітко вказано предмет позовної заяви – тобто нанесення матеріального збитку і якомога точніше описана ситуація, що виникла;
 5. Розмір нанесеного матеріального збитку, з розрахунком і методикою розрахунку;
 6. Інформація про досудових врегулюваннях спору і їх результати;
 7. Підпис позивача, в даному випадку, його законного представника.

Завантажити зразок позовної заяви про стягнення з працівника матеріальної шкоди

Допомога юриста в складанні позову >>

Визначення суми збитку

 Визначення суму завданих збитків обов’язковий етап стягнення через суд. Цю суму можна визначити двома способами:

 1. Визначення ринкової ціни зіпсованого майна на момент вчинення псування. Але цей спосіб не можна використовувати, якщо зазначена вартість, менше, ніж та, що проходить в бухгалтерському балансі.
 2. Відповідно другий спосіб – це вартість, взята з бухгалтерських документів, але не початкова, а залишкова, тобто за мінусом нарахованих сум амортизації.

В основному використовується другий спосіб розрахунку. До першого звертаються тоді, коли зіпсоване майно повністю амортизовано, тобто його вартість дорівнює нулю.

Строки для звернення до суду

Для того щоб отримати з працівника відшкодування матеріальної шкоди потрібно дотримати терміни позовної давності, в іншому випадку суд відмовить у прийнятті позову до розгляду.

Термін позовної давності становить 12 місяців. Відраховується він від таких дат:

 • Дата фактичного виявлення нанесеного матеріального збитку. Це може бути дата закінчення інвентаризації, закінчення службового розслідування або будь-яка інша дата, коли роботодавець дізнався або повинен був дізнатися про завдані йому збитки.
 • Якщо після виявлення шкоди працівник добровільно погодився погашати його, і між сторонами було укладено відповідну угоду, а потім працівник перестав його дотримуватися, то термін в 12 місяців буде відраховуватися від дати порушення угоди.

Інші способи стягнення матеріального збитку

Крім звернення до суду існує ще два способи спробувати повернути збитки:

 1. Добровільне відшкодування має на увазі, що працівник добровільно погодився відшкодувати суму, на яку він заподіяв шкоду. У цьому випадку між ним і організацією укладається угода, в якому прописується предмет шкоди, його сума і термін повернення. Також може бути вказана періодичність погашення і сума щомісячних платежів.
 2. За рішенням роботодавця. Цей спосіб може бути застосований тільки в обумовлених законом випадках і за певних обставин. У цьому випадку роботодавець не має права утримувати більше 20% щомісячної зарплати – в звичайних випадках, і не більше 70% – в особливих випадках.

Помилки підприємства при стягнення матеріальної шкоди.

Для того щоб мати можливість утримати з працівника суму матеріального збитку в першу чергу повинні бути правильно оформлені всі документи. Якщо вони не будуть відображатися або містити неповну інформацію, то суд відхилить позов про стягнення.

Типові помилки роботодавця:

 • За рішенням роботодавця було утримано суму, що перевищує місячний заробіток винного працівника;
 • Утримання було вироблено пізніше ніж через 30 днів після виявлення завданих збитків;
 • Не було вироблено розрахунку суми фактично понесених збитків, підтвердженого відповідними бухгалтерськими документами;
 • При розслідуванні справи про завдання матеріальних збитків з винної особи не було взято ніяких пояснень;
 • Не можна вимагати відшкодування матеріального збитку, якщо його нанесення спричинили обставини непереборної сили: техногенні аварії, катастрофи, стихійні лиха;
 • Незаконне укладення договору про матеріальну відповідальність;
 • Завдання матеріальної шкоди в зв’язку з невідповідністю умов зберігання матеріальних цінностей, тобто відсутність сейфа, сигналізації;
 • Покладанні на працівника відповідальності за товари і матеріальні цінності, що не були передані йому на зберігання відповідним чином;
 • Сума збитку, зазначена в позові не відповідає дійсності.

Роботодавець повинен звернути увагу на всі ці нюанси перш ніж подавати позов про відшкодування, оскільки в іншому випадку, суд прийме сторону працівника і стягнути матеріальну шкоду з нього не вдасться.

Таким чином, можна сказати, що стягнення матеріального збитку через суд з працівника можна за допомогою поданої позовної заяви, але при цьому повинен бути дотриманий ряд умов. Якщо присутній хоча б одна з умов, що виключає обов’язок працівника платити збиток в повному обсязі, то, швидше за все, стягнути його не вдасться навіть через суд.

Ссылка на основную публикацию