Як поставити на кадастровий облік земельну ділянку, будинок і іншу нерухомість

 1. земельних ділянок з призначенням:
  • зарезервовані і використовуються службами безпеки України;
  • необхідні (або можуть бути необхідні) Збройним Силам РФ або для інших державних потреб;
  • природоохоронні зони (заповідники, заказники і т.п.), а також мають особливу наукову та культурну цінність;
  • лісові або водні фонди.
 2. космічних кораблів;
 3. річкових і морських судів;

Дізнатися категорію земель можна шляхом звернення до територіальної кадастрову палату для отримання виписки з реєстру (там вся інформація про землю). Для цього пред’являється:

 • заповнену заяву встановленого зразка (його видають співробітники кадастрової служби);
 • паспорт громадянина РФ;
 • документи підстави на землю;
 • квитанція на оплату держмита (для фізичних осіб -200 гривень, для юридичних -600 руб.)

Виписка буде готова протягом 5-10 днів.

Тепер назвемо підстави, коли проводиться постановка на кадастровий облік:

 1. На зновустворювану землю:
  • вперше створені межі земельної ділянки, що раніше не врахованого в кадастр;
  • штучно створений земельну ділянку.
 2. Виділ земельної ділянки з іншої ділянки;
 3. Поділ землі на два і більше ділянок (кожна ділянка від розділу підлягає взяттю на кадастр);
 4. Зведення нової будівлі, споруди;
 5. Облік приміщення, кімнати в будинку або квартирі;
 6. Виділення або розділ будівлі, споруди, будинки, коли утворюється новий автономний об’єкт нерухомості;
 7. Перетворення (видозміна) земельної ділянки або будівлі.

Порядок здійснення кадастрового обліку

Представляємо інструкцію про те, як зробити постановку нерухомості на кадастровий облік.

По-перше, хто має право постановки об’єктів нерухомості на кадастровий облік

 • Власник нерухомості;
 • Орендар (якщо термін оренди становить не менше п’яти років);
 • Носій права довічного успадкованого володіння;
 • Суб’єкт постійного (безстрокового) користування об’єктом.

Від імені зазначених осіб може звернутися і представник, що діє за нотаріальним дорученням.

Існують випадки, при яких за кадастровим урахуванням може звернутися інша особа, що не входить до вищезазначеного переліку. Наприклад, земельна ділянка, яка не перебувала на кадастровому обліку, дістався громадянину у спадок.

Відповідно до законодавства власність з’являється лише з моменту її державної реєстрації. Вступ в спадок без реєстрації переходу права не надає спадкоємцю правомочності власника.

Спочатку необхідно поставити об’єкт на кадастровий облік. Тому кадастровий облік буде здійснюватися від імені спадкоємця, який не є власником.

Так само можлива й інша ситуація, коли громадянин бажає придбати земельну ділянку, що належить державі або муніципалітету. Громадянин звертається в муніципалітет, який наказує йому провести кадастрові роботи, а після постановки интересуемого ділянки на кадастр проводиться його подальший викуп.

По-друге, куди звертатися

З метою постановки нерухомості на кадастровий облік необхідно звернутися за вибором:

 1. в кадастрову палату (по територіальності);
 2. відділ МФЦ в населеному пункті, де знаходиться нерухомість.

Звертатися можна:

 • особисто;
 • через представника;
 • відправити поштою, попередньо запевнивши документи у нотаріуса;
 • за допомогою Інтернет (через портал муніципальних та державних послуг) за наявності електронно-цифрового підпису.

По-третє, які документи необхідно подати

 1. Заява про кадастровому обліку. Зразок мається на кадастровій палаті і його заповнення не складає труднощів. Що стосується труднощі, працівник кадастру зобов’язаний надати допомогу в складанні такої заяви;
 2. Геодезичний план і межовий план, якщо на кадастровий облік ставиться земельну ділянку. Геодезичний план готують геодезичні організації. Межовий план – кадастрові інженери (в основному це працівники БТІ). Вони надають його на паперовому носії та в електронному вигляді (на CD диску);
 3. Технічний план, якщо ставиться на кадастр будівля, приміщення. Такий план роблять кадастрові інженери. Його потрібно завчасно замовляти, так як виготовлення вимагає певного часу;
 4. Документ, що підтверджує власність або право іншого користування нерухомістю:
  • документи-підстави (договір оренди, свідоцтво про спадщину, договір купівлі-продажу, дарування, акти введення в експлуатацію, дозвіл на будівництво, розпорядчі постанови муніципалітету та ін.),
  • свідоцтво про власність, видане Росреестра;
 5. Згода органу опіки, якщо власник або співвласник майна неповнолітній;
 6. Паспорт громадянина РФ, якщо заявник фізична особа.
 7. Установчі документи, рішення (протокол) про призначення директора, якщо заявник юридична особа.
 8. Нотаріально посвідчена довіреність, якщо документи здає представник.
 9. Квитанція про сплату державного мита (для фізичних осіб розмір мита становить 200 руб., Для юридичних осіб – 600 руб.).

Необхідно знати:

 1. якщо земельна ділянка або будівля (приміщення) є державними (муніципальними), то потрібна письмова згода комітету (міністерства) з управління майном на кадастровий облік.
 2. в разі якщо нерухомість в приватній власності, має бути згода від орендарів та інших користувачів, а якщо постановку виробляє користувач, то згода потрібно від власника (такі згоди даються безпосередньо в кадастровій палаті при здачі документів).

Документи подаються в оригіналах. Працівник кадастру робить копії і повертає оригінали. Однак можна уявити нотаріально завірені копії зазначених документів. Про отримання документів працівник кадастрової палати видає заявнику розписку, в якій вказується перелік пред’явлених документів і дата отримання готових документів про кадастровому обліку.

По-четверте, відомості про терміни при кадастровому обліку

Термін постановки на облік становить не більше 18 календарних днів. Якщо здавати документи через МФЦ, то термін буде збільшений від 2 до 5 днів.

По-п’яте, завершення і отримання документації

Заявник повинен з’явитися в кадастрову палату або МФЦ (в залежності, куди здавалися документи) до призначеної дати.

Постановка на кадастровий облік полягає у внесенні відомостей про нерухомість в державний кадастр і факт постановки підтверджується кадастровим паспортом, випискою або іншим подібним документом, який вручається заявнику.

Якщо власником прийнято рішення про виділ або розділі нерухомості, то постановку на кадастр повинні пройти всі об’єкти відразу. При цьому одночасно виникає процес припинення кадастрового обліку колишньої (до зміни) нерухомості.

У разі постановки на кадастровий облік земельної ділянки (вперше ставиться на облік), то така постановка носить тимчасовий характер і тільки після реєстрації права власності на дану земельну ділянку тимчасова реєстрація припиняється і автоматично виникає постійний кадастровий облік. Тимчасовий облік діє протягом 2 років. Якщо право власності на утворений земельну ділянку не буде зареєстровано, тимчасовий облік анулюється.

По-шосте, доводимо справу до кінця

Після проходження процедури кадастрового обліку потрібно звернутися в Росреестр для отримання нового свідоцтва на нерухомість. Для цього необхідно в територіальну реєстраційну службу або відділ МФЦ уявити:

 • заяву про зміну в держреєстрі і отриманні нового свідоцтва про право власності;
 • кадастровий паспорт (якщо кадастровий паспорт замінювався потрібно представляти тільки новий);
 • технічний план або межовий план (в залежності від того оформляється будівлю або земля);
 • документи підстави права (договір оренди, купівлі-продажу, акти введення в експлуатацію, постанову про введення в експлуатацію, свідоцтво про спадщину, рішення суду тощо.);
 • квитанцію про державне мито (для фізосіб – 200 руб., для юросіб – 600);
 • паспорт або установчі документи в залежності від того хто звертається.

Після отримання свідоцтво процедура вважається повністю виконаною.

Відмова та припинення кадастрового обліку

Відмова в постановці на облік

Не рідкісні випадки, коли в постановці на кадастровий облік заявнику відмовляють. Такий перелік причин вичерпний:

 1. Для постановки на кадастровий облік звернулося неналежне особа (що не має правомочностей на звернення (не власник або не інший правовласник) або неправильно оформлені повноваження (НЕ нотаріальна або Минулий довіреність і т.п.)).
 2. Нерухомість в силу закону не підлягає кадастрового обліку:
  • землі для державних потреб,
  • лісові та водні фонди,
  • що знаходиться під особливою охороною (природні заповідники, культурні пам’ятники і т.д.),
  • об’єкти заборонені для приватизації,
  • земельні ділянки, що мають розміри більше максимально допустимих або менше мінімально встановлюються.
 3. Майно не є нерухомим.
 4. Об’єкт нерухомості утворюється з іншого (інших) об’єкта (ів) нерухомості (перетворення, виділ, з’єднання та ін.), Коли такі способи освіти не допускаються законом (наприклад, об’єднуються кілька земельних ділянок в один і цей утворилася ділянка має різні призначення).
 5. Якщо до об’єкта немає фактичного доступу, наприклад, до земельної ділянки відсутня прохід (сервітут).
 6. Через об’єкт (зокрема земельну ділянку) проходить межа території населеного пункту.
 7. Для кадастрового обліку заявником не представлені необхідні документи, або документи містять непереборні неточності і помилки.

Рішення про відмову у взятті на кадастровий облік виноситься в письмовому вигляді і в ньому обов’язково повинні бути вказані докладні причини відмови. Існує два способи подолання зазначених перешкод:

 • усунення причин відмови та повторне звернення до кадастрову палату;
 • оскарження до суду.

Другий спосіб більш трудомісткий і витратний. Він застосовується в крайньому випадку, якщо підстави відмови явно незаконні і їх усунення нездійсненне або дуже дорогий захід.

Призупинення кадастрового обліку

Бувають випадки, коли кадастровий орган призупиняє здійснення кадастрового обліку. Як правило, це пов’язано з невідповідностями та неточностями в технічної чи іншої документації на нерухомість (технічний план, межові справу, заяву на облік і т.п.). Про припинення також виноситься письмове рішення.

Заявнику надається час для усунення обставин припинення. Термін припинення може тривати до трьох місяців. Найкращий спосіб вирішення цієї ситуації – проявити зусилля і виконати вимоги кадастрової палати. Бо якщо не брати участі у вирішенні виниклої проблеми може послідувати відмова в кадастровому обліку і потрібно буде все повторювати спочатку.

Ссылка на основную публикацию