Виписка з ЕГРН про об’єкт нерухомості

Виписка з ЕГРН про об’єкт нерухомості є офіційним бланком, що дозволяє отримати достовірну та об’єктивну інформацію про квартиру, земельну ділянку, будинку та інших одиницях кадастрового обліку. З введенням в дію Федерального закону № 218-ФЗ дана форма є єдиним легальним правовстановлюючим документом.

Що це таке?

До кінця 2016 року реєстраційні та кадастрові дії в РФ передбачали ведення декількох спеціальних реєстрів та кадастрів по відношенню до різних об’єктів нерухомості. З початку 2017 року всі вони були об’єднані в єдину федеральну базу даних — держреєстр ЕГРН, ведення якого входить в компетенцію служби Росреестра.

Зміст і внесення відомостей в держреєстрі ЕГРН характеризується наступними нюансами:

 • до зазначеного реєстру вносяться відомості про кожне нове об’єкті, а також про раніше існуючих об’єктах, які пройшли процедуру постановки на облік в кадастрових органах;
 • держреєстр ЕГРН містить комплекс вичерпних і достовірних даних по кожному об’єкту нерухомості, права на нього, а також обтяження та обмеження прав;
 • інформація з ЕГРН доступна для отримання будь-яким зацікавленим особам шляхом отримання одного з виду виписок з реєстру, при цьому обмеження в доступі до відомостей можуть встановлюватися тільки федеральним законодавством.

Для внесення відомостей до реєстру правовласники повинні представити в службу Росреестра певний пакет документів, який виступає підставою для проведення облікових та реєстраційних дій. Зокрема, такими документами будуть технічний або межовий план, різні види договорів, акт введення об’єкта в експлуатацію і т.д.

У процесі обліку кадастровими органами Росреестра відбувається перенесення даних про основні параметри і характеристики нерухомих об’єктів до реєстру. Будь-які подальші зміни в зазначених відомостях (наприклад, зміна площі або інших параметрів об’єкта) зажадають нового звернення для облікових дій.

Надання офіційної інформації про нерухомість, а також про права на різні об’єкти, відбувається шляхом направлення відповідного запиту до служби Росреестра. Порядок надання відомостей у вигляді виписок безпосередньо пов’язаний з базовими принципами ведення держреєстру ЕГРН:

 • відкритість і загальнодоступність — практично всі відомості про кожен об’єкт нерухомості розміщені у відкритому доступі для ознайомлення (для цього функціонує спеціальний електронний ресурс — Публічна кадастрова карта);
 • актуальність і достовірність — держава гарантує, що будь-які відомості з ЕГРН є достовірними на момент надання інформації, а оновлення федеральної бази даних відбувається практично в режимі реального часу;
 • офіційність — дані ЕГРН є офіційним джерел інформації і можуть бути використані для здійснення юридично значимих дій (наприклад, для оформлення договорів).

Законодавчі акти передбачають кілька самостійних видів виписок з держреєстру ЕГРН, які будуть відрізнятися обсягом наданої інформації. У більшості випадків будь-яка зацікавлена ​​особа зможе отримати повний склад відомостей по цікавого об’єкту шляхом звернення за випискою.

види виписок

Щоб законним способом отримати виписку з ЕГРН про об’єкт нерухомості, необхідно керуватися наказом Мінекономрозвитку № 968, який регламентований різні види виписок з держреєстру. До цього переліку входять:

 • виписка з ЕГРН про основні характеристики об’єкта нерухомості;
 • бланк виписки з держреєстру ЕГРН про перехід прав на нерухомий об’єкт;
 • виписка про права окремого суб’єкта на належали йому об’єкти нерухомості;
 • бланк виписки про дату отримання службою Росреестра заяви про облік і проведенні реєстраційних дій.

Основним видом є виписка про основні характеристики нерухомості, яка одночасно виступає і правовстановлюючим документом на об’єкт (з червня 2016 року виписка ЕГРН видається замість свідоцтва про право як правовстановлюючий документ).

У момент постановки об’єкта на облік в кадастрових органах, а також при подальшій реєстрації переходу прав, законному власнику об’єкта видається виписка їх ЕГРН. Даний документ надається безоплатно, але для кожної наступної виписки буде необхідно сплатити держмито (ця вимога поширюється і на правовласника одиниці нерухомого обліку).

Бланк виписки з держреєстру ЕГРН містить повний склад даних про кількісні та якісні характеристики об’єкта, які були отримані в результаті проведення кадастрових робіт та зафіксовані в технічному або межевом плані. У перелік відомостей зазначеної виписки входять:

 • дані про тип об’єкту — квартира, будинок, багатоквартирне будівлю, земельний наділ і т.д .;
 • дані про площу об’єкта;
 • унікальний кадастровий номер — числовий код, який присвоюється в процесі постановки на облік і виступає засобом індивідуалізації кожного об’єкта;
 • відомості про форму власності — індивідуальна, часткова, спільна;
 • дані про правовласників об’єкта;
 • інформація про підстави постановки об’єкта на облік та дату проведення реєстраційних дій:
 • категорія земель, вид дозволеного використання і цільове призначення — даний параметр вказується для земельних ділянок;
 • поверховість — даний параметр вказується для житлових або нежитлових приміщень, що входять до складу багатоквартирного будинку;
 • дані про кадастрової вартості об’єкта — зазначений параметр відповідає результатам державної оцінки об’єктів нерухомості;
 • інформація про наявність зареєстрованих обтяження або обмеження права на об’єкт;
 • інші відомості, регламентовані нормативними актами.

Зі складу відомостей, включених в даний вид виписки, тільки інформація про кадастровий номер є результатом дій реєстраційних органів. Всі інші дані формуються з відомостей, зазначених у поданих правовласником документах. При формуванні виписки заповнюються тільки графи, що містять певну інформацію. Наприклад, при виготовленні виписки ЕГРН на земельний наділ, графи про поверховості не підлягають заповненню.

Законодавчими актами не регламентований термін дії виписки, однак потрібно враховувати, що служба Росреестра несе відповідальності за достовірність відомостей тільки на дату оформлення зазначеного документа. Оскільки федеральний реєстр оновлюється щодня, з кожним наступним днем ​​актуальність представлених відомостей буде істотно втрачатися. Цей факт потрібно брати до уваги при здійсненні юридично значимих дій з об’єктами нерухомості (наприклад, при перевірці юридичної чистоти майбутньої угоди).

Отже, для оформлення будь-яких видів договорів доцільно звертатися за отриманням актуальною випискою з держреєстру ЕГРН безпосередньо перед проведенням операції, так як це мінімізує ризики отримання недостовірної інформації.

порядок отримання

Федеральним законом № 218-ФЗ регламентовано право кожного зацікавленої особи звернутися із запитом про видачу інформації з держреєстру ЕГРН у вигляді виписки. Для цього немає необхідності вказувати причину звернення, достатньо заповнити бланк запиту і вказати такі обов’язкові дані:

 • інформацію про заявника — паспортні дані заявника або його представника за дорученням; дані уповноваженого представника юридичної особи;
 • вид якої просять виписки;
 • унікальний кадастровий номер, за яким буде проведена ідентифікація об’єкта нерухомості;
 • вказівка ​​на форму надання виписки — в даний час є отримання виписки, як у вигляді письмового документа, так і у вигляді електронного файлу.

Закон не забороняє звертатися за випискою на підставі довіреності, для цього її необхідно засвідчити в нотаріальній конторі.

Формат виписки, яку отримає заявник, не впливає на її правовий статус. Виписка з ЕГРН в електронному вигляді має аналогічну юридичну силу, що і письмовий бланк зазначеного документа. Якщо письмова виписка буде засвідчена підписом державного реєстратора та печаткою установи Росреестра, то електронний файл завіряється електронним цифровим підписом посадової особи зазначеного відомства.

Зацікавленими особами можуть використовувати різні варіанти поводження для отримання виписки з держреєстру ЕГРН, в їх склад входить:

 • заповнення письмового запиту безпосередньо до територіального установа Росреестра;
 • звернення із запитом у письмовій формі через місцеву службу Багатофункціонального центру;
 • заповнення запиту в електронній формі через офіційний інтернет-портал держпослуг;
 • використання онлайн-форми офіційного ресурсу Публічної кадастрової карти (фактично, даний ресурс перенаправить користувача на сторінку служби Росреестра на порталі держпослуг).

З огляду на однакової юридичної сили різних форм виписок, кожна зацікавлена ​​особа має право самостійно визначати найбільш зручний варіант звернення.

Для подання запиту в письмовій формі заявнику необхідно подати загальногромадянський паспорт або нотаріальну довіреність, а також платіжний документ про перерахування держмита за виготовлення документа. Для оформлення запиту в електронному вигляді через портал держпослуг заявник повинен попередньо пройти верифікацію свого аккаунта, так як заяву буде засвідчуватися простий цифровим підписом.

На підставі поданого запиту посадові особи Росреестра виготовлять необхідну виписку в термін до 4 днів. Найбільш стислі терміни передбачені для отримання виписки через електронний ресурси держпослуг, в більшості випадків існує можливість отримати готовий документ протягом одного дня.

Форма видачі виписки буде залежати від зазначеного в запиті вибору заявника:

 1. шляхом особистого отримання письмової форми виписки — при зверненні через службу Росреестра або Багатофункціональний центр виписка;
 2. напрямок по пошті — при подачі запиту в установі Росреестра або МФЦ;
 3. у вигляді електронного файлу — при подачі заяви через інтернет-ресурс держпослуг.

Законодавчі актами також не обмежується кількість виписок з держреєстру ЕГРН, служба Росреестра зобов’язана видавати новий документ при отриманні запиту та підтвердження оплати держмита. При цьому заявник може одночасно звернутися за отриманням різних форм виписок, для кожної з яких необхідно перерахувати окремий платіж за держмито.

Ставки держмита за оформлення виписок з держреєстру ЕГРН регламентовані нормами Податкового кодексу РФ і будуть відрізнятися в залежності від виду документа і способу її отримання. У стандартних умовах звернення для отримання виписки ЕГРН необхідно сплатити держмито в розмірі від 400 гривень (для громадян) і від 600 гривень для підприємств. При цьому при подачі запиту та отримання виписки у вигляді електронного файлу сума держмита зменшується в два рази, що робить такий варіант найменш витратним для зацікавлених осіб.

Що робити, якщо в отриманій виписці ЕГРН виявлені помилки? Якщо була допущена технічна помилка, посадові особи Росреестра зобов’язані самостійно усунути її в триденний термін і повідомити про це правовласника. Якщо виявлена ​​реєстрова помилка, пов’язана з порушеннями при проведенні кадастрових робіт, буде потрібно повторне звернення до кадастровому інженеру для виготовлення нового технічного або межового плану. У разі виникнення можливого спору правовласник або інші зацікавлені особи можуть звернутися в судову установу.

Ссылка на основную публикацию