Вибухозахищене електрообладнання: класифікація, захист

Електричне обладнання, в який виконано таким чином для безпечної експлуатації в приміщеннях і на територіях з підвищеним вмістом шкідливих і пилоподібних речовин, називається вибухозахищеним. Вироби повинні відповідати вимогам технічного регламенту Митного союзу 012/2011, підтверджуватися протоколами відповідності виробу його положень, а також вимогам ГОСТів, технічних умов та іншої нормативно-технічної документації.

Вибухозахищене електрообладнання повинно відповідати тій галузі промисловості, де воно буде застосовуватися, а також рівню вибухозахисту і виду застосовуваної захисту. Для цього класифікують:

  1. зони по вибухонебезпечності;
  2. обладнання по групах, рівню захисту, класу витримується їм температури.

У деяких випадках одного виду захисту електрообладнання недостатньо і тоді поєднують кілька різних видів, які всі разом забезпечують необхідний рівень захисту.

Характеристика зон по вибухової небезпеки

Електрообладнання, яке працює в особливих умовах, де рівень вибухонебезпечного середовища вище нормованих показників або може збільшитися при виникненні форс-мажорних обставин, прийнято ділити на класи. На розподіл впливає тривалість перебування в такому місці. Класи захисту електрообладнання в залежності від вмісту шкідливих речовин наступні:

0 — присутні постійно або більшу частину робочого часу;

1 — в процесі експлуатації можуть утворювати суміші, які можуть вибухнути;

2 — в процесі експлуатації утворюють вибухонебезпечні речовини в результаті пошкодження обладнання або при виникненні аварійної ситуації;

20 — присутні постійно, але межа займання не більш 65 г / м3;

21 — знаходяться в підвішеному стані і при концентрації не більше 65 г / м 3 утворюють вибухонебезпечну суміш;

22 — в процесі експлуатації не утворюють суміші, здатні вибухнути, але це може статися в результаті виникнення в аварійній ситуації або при виході з ладу обладнання.

Розподіл електрообладнання по області застосування і рівнем захисту від вибуху

По області застосування обладнання, виконане з урахуванням захисту від вибуху, ділять на 3 групи:

  • I — для шахт, рудників, виробничих цехів і територій, де не виключається утворення пилу і газу;
  • II — для небезпечних зон всередині приміщень та зовні;
  • III — для експлуатації в запилених середовищах, схильних до вибуху або які можуть самозайматися.

За рівнем вибухозахисту вироби, вироблені в різних країнах, виготовляються в 3 виконаннях:

  1. в спеціальній оболонці, виконаної з певним ступенем вибухозахисту електрообладнання;
  2. з використанням безпечних по відношенню до вибуху спеціальних конструктивних і технологічних прийомів;
  3. з дуже високим ступенем вибухобезпеки, де крім ступеня захисту необхідна установка спеціальних апаратів захисту.

Розподіл виробів по категорії вибухонебезпечних сумішей, температурі їх самозаймання та виду електрозахисту

Існує 5 категорій сумішей, які можуть стати причиною вибуху. Належність до певного виду залежить від складу суміші і розміру зазору між фланцями, за допомогою яких відбувається приєднання вироби до джерела живлення. У табл. 1 вказані характеристики категорій

Таблиця 1

Вибухонебезпечні суміші можуть мимовільно запалюватися при різному діапазоні температур. Характеристики та умовне позначення вказані в табл. 2

Таблиця 1

Існуючі види захисту від вибуху вказані в табл. 3

Таблиця 3

Загальні відомості про способи захисту обладнання від вибуху, маркування

Вибухозахист електрообладнання може виконуватися декількома способами — за допомогою спеціальної оболонки (в конструкції передбачені необхідні заходи захисту), застосування матеріалів, що виключають появу іскор, заповнення оболонки кварцом, спеціальними маслами або захисним газом (включаючи продування), установкою апаратів захисту. Ці особливості відображаються в маркуванні вибухозахищеного електрообладнання. Кожному виду відповідає певна буква. Наноситься на електрообладнання у вигляді напису вміщеній в прямокутник.

Маркування вибухозахищеного електрообладнання складається з цифр і букв, що йдуть без поділу знаками пунктуації. Вказується рівень захисту (цифра), знак приналежності до вибухозахищеного (Ех), вид захисту (буква), категорія середовища (цифра і буква) і температурний клас (буква і цифра). Наприклад, абревіатура 0ExdIIСT3 розшифровується так:

0 — у виробі використовуються не тільки вибухозахисна оболонка, а й додаткові засоби захисту;

Ех — вибухозахищене;

d — оболонка непроникна під час вибуху;

IIС — середовище газова з наявністю пара;

Т3 — температура займання середовища знаходиться в межах від 200 до 300 0С.

Крім того, підбирати вибухозахищене обладнання необхідно за ступенем захисту оболонки від проникнення твердих тіл і рідин. Тут в маркуванні вибухозахисту електрообладнання вказується 2 цифри. Перша цифра (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) говорить про захист обладнання від твердих тіл і проникнення пилу, друга (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) — про захист від проникнення рідини. Чим вище ці цифри, тим більше захищене електричне обладнання від негативного впливу людини і навколишнього середовища.

Ссылка на основную публикацию