Розрахунок стоків відводиться води для господарської та дощової каналізації

Всі скільки-небудь серйозні будівельні роботи починаються з проектування. В спільний проект споруди входить розділ робіт з водовідведення. Про яку воді йде мова? Якщо ця будівля з каналізацією, то повинен бути забезпечений відвід сумарною води, що зливається в каналізацію. Якщо це земельна ділянка, то повинно забезпечуватися відведення дощових, а в міжсезоння і талих вод, для чого споруджується система зливових стоків. Далі мова піде про розрахунок побутового і зливового стоків.

Розрахунок стоків внутрішньої каналізації

Як правило, виконується для двох елементів (інші приймаються конструктивно). Для початку визначаються діаметри:

 1. самого навантаженого стояка,
 2. випуску.

Для виконання цього завдання існують таблиці і емпіричні формули, номограми, які наводяться в нормативній літературі.

Для стояка вираховується, скільки води йому потрібно пропустити в секунду. Формула обчислення проста:

qs = qtot + q0s, 1

Складові тут позначають:

 • qtot – розрахункова витрата (л / с) води на ділянці;
 • q0s, 1 – максимальний (в секунду) витрата сантехпрібора з найбільшим водовідведенням (в житлових будинках це – залповий скид з унітазу, для якого q0s, 1 приймається 1.6 л / с).

Для горизонтального трубопроводу розрахункова формула каналізаційних стоків складніше:

qsг.тр = Qв /3.6 + Ks * q0

де:

 • – витрата відводяться вод для даної ділянки, підраховуваний за формулою, м3 / год;
 • q0 – витрата від приладу, що має найбільшу ємність (для житлових будинків це стік ванни, що вміщає 150-170 л, q0 = 1,1 л / с), л / с;
 • Ks – коефіцієнт усереднення.

Втім, як з’ясували фахівці, труби з діаметром 50 мм достатні для безпроблемного відведення зливів ванни, мийки, умивальника і інших стічних вод. Для проводки стоків унітазу досить стомілліметрового діаметра труби (цей діаметр достатній для стояків і їх вентиляції).

Розрахунок побутових стоків зовнішньої мережі каналізації

За межами фасаду будівлі внутрішня мережа каналізації переходить у зовнішнє, представлену трубопроводом, септиком і трубами, оглядовими колодязями і іншими елементами.

Обсяги господарського стоку враховуються тільки в розрахунку труб стоків і при виборі септика. Згідно з нормами, для самопливних мереж побутової каналізації можна використовувати труби діаметром не менше 150 мм.

розрахунок септика

Згідно з нормативами, добовий скидання води на 1 жителя – 0,2 м3. Для сім’ї з 5 осіб розрахунковий скидання в добу складе 1 м3. Щоб вода встигала пройти мінімальну очистку, вона повинна перебувати в септику не менше 3 діб. Також слід враховувати обсяг осідає твердого осаду, що накопичується в септику. Для цього вводиться коефіцієнт поправки – 1,2 (20% місткості). Отже, обсяг септика вже буде:

3 * 1,0 * 1,2 = 3,6 м3

Такого обсягу знадобиться даній сім’ї септик. Але зазвичай води витрачається менше, за винятком часу перебування гостей.

Визначення стоків зливової каналізації

Щоб уникнути неприємних наслідків затоплення ділянки осадковимі водами, необхідно прокласти ливневку з достатньою пропускною здатністю. Для цього потрібно розрахувати обсяг дощових стоків.

Знаходження середньорічного стоку

Розраховується обсяг середньорічних опадів, підсумовуванням обсягів дощових, поливально-мийних (актуально для міста) і талих вод:

W = Wд + WТ + WМ

Для кожної ділянки збору дощової води обсяг підраховується з урахуванням виду поверхні окремих ділянок (покрівлі, асфальту, газону …), для чого застосовуються коефіцієнти стоку, що враховують особливості збору, наприклад, вбирання деякої кількості води газоном (див. Таблицю 1).

При підрахунку талих вод враховується, що поверхні здатні частково вбирати підталу воду при відлизі, для чого вводиться стоковий коефіцієнт ΨТ, що дорівнює 0.5-0.7. Також може застосовуватися КУ – коефіцієнт, що враховує видалення прибраного снігу з територій.

Для кожної ділянки збір води підраховується окремо, обсяги зборів підсумовуються. Крім того, до уваги береться місце розташування ділянки, оскільки для різних регіонів кількість опадів, що випадають різному, що враховується при підрахунках множенням на висоту осадкового шару hд або НТ (В мм). Дані беруться з СП 131.13330

Формула для обчислення обсягу дощових вод:

Wд = 10 hд * F * ΨД

Обсяг річного збору талої води розраховується за формулою:

WТ = 10 НТ * ΨТ * КУ * F

Цифра середньорічного збору стане в нагоді для визначення необхідної ємності колекторного ставка (який може бути використаний в якості пожежного водоймища або для поливу).

Розрахунок дощових опадів для ділянки зливової системи

Водний потік складається з вступу опадів, зібраних з покрівлі будівлі і території ділянки через:

 • водостоки,
 • лінійні водовідводи,
 • дощоприймачі.

Перераховані ділянки (ланки збору води) мають свої особливості, тому кожен з них збирає воду зі своєї території по-своєму. Це відображається введенням коефіцієнтів, що враховують існування різних умов місцевості, наприклад, більший чи менший вбирання поверхнею випадає вологи. Вода з декількох ділянок може збиратися в окремий найближчий колодязь. З окремих колодязів вода перетікає в єдиний пункт збору – в колектор або головний накопичувальний колодязь.

Для кожної ділянки кількість дощових опадів підраховується за формулою:

Q = q20 ∙ F ∙ φ

 • q20 – коефіцієнт, що враховує середню величину інтенсивності опадів, що випадають у тому чи іншому регіоні, розрахований за даними багаторічних спостережень (береться з СП або у метеорологів),
 • F приймається рівною площі ділянки, для якого розраховується обсяг дощового стоку (для покрівлі водозбірна площа рахується з 30% добавкою сумарною площі стін.);
 • φ – коефіцієнт, що залежить від переважаючого типу покриття поверхні на ділянці (значення наведені в таблиці 2).

Гідравлічний розрахунок ливневки проводиться і для випадку виникнення напірного режиму. Для цього використовується коефіцієнт b, враховує наповненість водотоку і залежить від тривалості дощу (див. таблицю 3). Величина n залежить від географічного розташування об’єкта.

Qн = Q * b

Розрахунок витрати дощових вод методом граничних інтенсивностей

Для визначення витрат відводяться водних мас в колекторах дощової каналізації розрахунок стоків проводиться з урахуванням залежності між тривалістю дощу і розрахунковою інтенсивністю опадів.

Суть методу полягає в наступному – витрата зливових мас в колекторі досягає максимального значення в разі, коли тривалість розрахункового випадання опадів дорівнює часу протікання осадових вод до обраного для розрахунку перерізу колектора. Для кожного з перетинів колектора спочатку визначається тривалість протікання вод. Відповідно до цієї тривалості ведеться розрахунок питомої інтенсивності дощу. Так як при цьому розрахунковому методі діаметри труб невідомі (а також невідомими є швидкості течії води в перетині), розрахунок має ітераційний характер.

Даний розрахунок ведеться за формулою, що враховує поверхневу характеристику стокового басейну, результати обробки записів дощомірів за багато років, тривалість протікання дощових вод до розрахункового ділянки, розрахункову стоковий площа, кліматичні умови місцевості:

Для максимально навантаженої ділянки колектора робиться гідравлічний розрахунок. Напірний режим враховується множенням qрасч на коефіцієнт ß.

Qрасч = ß * Q

Цей розрахунок, як і проектування систем водовідведення, правильніше довірити фахівцям. Тоді каналізація гарантовано буде розрахована і спроектована оптимальною і надійною в експлуатації.

висновок

Обсяг відводяться вод потрібен не тільки для вибору елементів каналізаційних систем, а й для завдання багатьох інших параметрів. Правильний розрахунок стоків дозволить спроектувати і побудувати бездоганно функціонуючу каналізацію.

Ссылка на основную публикацию