Процедура внесення змін до кадастровий паспорт нежитлового приміщення

Власники нежилих приміщень — наприклад, офісних будівель і торгових центрів, в ряді випадків можуть бути зацікавлені в тому, щоб в кадастрові записи про належні їм об’єкти нерухомості були внесені зміни. Яким чином такі коригування можуть бути ініційовані?

Куди саме вносяться нові відомості про нежитловому приміщенні?

Внести зміни в кадастровий паспорт нежитлового приміщення мало можливість будь-яка зацікавлена ​​і власник права до внесення змін до регулює законодавство, які вступили в силу в 2017 році. На підставі цих нововведень кадастрові паспорта більш не застосовуються, але, тим не менш, законом передбачені документи, що виконують ідентичну їм правову функцію, а також процедури внесення змін до відповідних документів.

Про які нововведення йдеться?

У 2017 році в законодавстві РФ почали діяти норми, котрі заснували новий федеральний інформаційний ресурс — Єдиний державний реєстр нерухомості. Його поява супроводити скасуванням багатьох документів, звичних для учасників правовідносин у сфері нерухомості — зокрема, кадастрового паспорта. Замість нього тепер використовується інший документ — витяг з ЕГРН (яка виконує схожу правову функцію, оскільки засвідчує факт наявності в державних реєстрах записів, які визначають правовий статус об’єкта нерухомості і відображають його технічні характеристики).

Таким чином, з 2017 року зміни вносяться не в кадастр старого зразка (в якому містилися записи, що включаються в кадастрові паспорта), а в ЕГРН. Дані про об’єкти нерухомості засвідчуються в виписках з оновленого реєстру.

Варто зазначити, що на рівні нормативного регулювання процедура внесення змін до ЕГРН не дуже систематизована. Вона може включати в себе, в залежності від конкретних завдань, які стоять перед зацікавленою особою, які вирішили внести зміни в ЕГРН, найрізноманітніші дії. У найзагальнішому вигляді процедура внесення коригувань в оновлений реєстр передбачає:

 1. Інформування Росреестра за допомогою спеціальних документів, що відправляються в відомство в установленому порядку, про відомості в ЕГРН, які підлягають коригуванню, і про тих, що за версією зацікавленої особи актуальні і повинні бути зафіксовані в даному реєстрі.
 2. Напрямок в Росреестр документів, що засвідчують правомірність ініціювання зацікавленою особою внесення змін до ЕГРН.

В таких документах повинні відображатися:

 • основні їх реквізити (серія і номер, дата підписання, відомості про укладача);
 • відомості про нотаріальне посвідчення документа;
 • факти по суті з посиланнями на об’єктивні дані.

Такі найзагальніші моменти, які характеризують процедуру внесення коригувань в ЕГРН. Подальші схеми взаємодії зацікавлених осіб і Росреестра відображатимуть приватні сценарії їх участі в правовідносинах в сфері нерухомості.

Вивчимо докладніше те, яким чином зацікавлена ​​особа може вносити коригування в новий державний реєстр. Наприклад — якщо в його власності знаходиться велике нежитлове приміщення, торговий центр.

Як внести зміни про нежитловому приміщенні в ЕГРН?

До найпоширеніших прикладів сценаріїв, за якими власнику нежитлового приміщення може знадобитися відкоригувати відомості в ЕГРН, можна віднести проведення реконструкції об’єкта, яка призводить до істотної зміни характеристик приміщення (наприклад, його площі).

Крім того, в процесі реконструкції будівлі може з’ясуватися, наприклад, що його площа настільки збільшилася, що будівля стала розташовуватися переважно на іншій вулиці. Це можливо, як варіант, якщо до торгового центру був прибудований новий великий блок — з площею більшою, ніж попередні будівлі. Відповідно, може з’явитися сенс поміняти адресу об’єкта нерухомості — з орієнтацією на вулицю, на якій розташовується додана площа прибудованого блоку будівлі.

Для того, щоб внести в ЕГРН зміни про нежитловому приміщенні в частині його площі і адреси, власник будівлі може здійснити дії за наступним алгоритмом:

 1. Підготувати комплект документів. Як правило, він складається з:
 • технічного паспорта приміщення;
 • поточної виписки з ЕГРН, в якій відображені стара площа і колишній адресу реконструйованої будівлі;
 • документів, на підставі яких здійснено реконструкцію будівлі;
 • проектної документації;
 • технічних висновків.

Можуть також знадобитися документи, що засвідчують повноваження зацікавленої особи вносити відомості у ЕГРН — наприклад, завірена нотаріусом довіреність.

 1. Передати документи в Росреестр, здійснивши візит до відомства або скориставшись послугами МФЦ. У передбачених законом випадках можлива відправка документів в Росреестр і в електронному вигляді. Для цього в розпорядженні зацікавленої особи повинна бути кваліфікована електронний підпис, необхідне програмне забезпечення (наприклад, криптографічне), апаратне забезпечення (наприклад, носій ключа для ЕЦП, сканер для підготовки електронних версій документів, засоби комунікації). Але, потрібно відзначити, що повністю електронний формат комунікацій з Росреестра малоймовірний. Власнику приміщення має сенс орієнтуватися все ж на традиційні канали взаємодії з відомством.
 2. Дочекатися проведення Росреестра експертиз, погоджень, перевірок — якщо вони потрібні виходячи із специфіки запиту заявника.

У разі, якщо передбачається змінити адресу об’єкта — такі дії можуть бути проведені відомством з високою ймовірністю, оскільки, швидше за все, будуть потрібні узгодження з муніципальною владою, раніше затвердили конкретну адресу для будівлі.

 1. При необхідності — доповнити комплект поданих документів іншими, які, можливо, будуть запитані Росреестра і іншими учасниками комунікацій з відомством.
 2. Дочекатися результатів роботи Росреестра в частині внесення змін до ЕГРН. Отримати свіжу виписку з реєстру та упевнитися в тому, що відомості, які там відображені, коректні.

Якщо рішення, прийняті Росреестра, не задовольнили зацікавлена ​​особа повністю або частково (наприклад, якщо відомості про площу об’єкта були змінені, а про адресу — залишилися колишніми), то власник будівлі має право ініціювати внесення необхідних змін до ЕГРН в судовому порядку.

Дана процедура, як правило, істотно довше і складніше розглянутим нами послідовності дій, і вимагає від зацікавленої особи витрат значного обсягу ресурсів, залучення компетентних експертів, юристів. У практиці судового регулювання спорів між учасниками правовідносин у сфері нерухомості і Росреестра можуть зустрічатися різні прецеденти — як на користь заявників, так і на користь відомства. Кожен випадок суперечок, фактично, унікальний. Але, тим не менше, прецеденти формуються і можуть значно впливати на правозастосовчу практику у взаємодії власників нерухомості і Росреестра в частині актуалізації ЕГРН.

Ссылка на основную публикацию