Посадова інструкція керуючого ТСЖ, обов’язки і трудовий договір

На даний момент, в багатоквартирних будинках, в яких створені ТСЖ, управління справами здійснює не тільки голова, а й керуючий. У зв’язку з цим необхідно розібратися хто такий керуючий, а також, які посадові обов’язки відповідно до яких інструкціями він повинен виконувати.

Керуючий і голова ТСЖ, визначення, в чому різниця

Правовий статус керівника і голови ТСЖ мають відмінності. Далі будуть виділені основні риси правового становища кожного з них.

Голова ТСЖ – особа, яка обирається з числа учасників ТСЖ. Голови може вибрати правління або всі члени товариства, шляхом проведення голосування.

Керуючий в ТСЖ – особа, яка наймається на службу, на підставі трудової угоди або угоди про надання їм відповідних послуг з вирішення певних завдань спрямованих на підвищення ефективності робіт, що проводяться товариством.

Житлове законодавство пред’являє до керуючого ряд вимог, до числа яких входить:

 • Наявність російського громадянства;
 • Відсутність факту судимості за економічні злочини;
 • Мати знання в галузі житлового законодавства, технічних вимог до будинків та інших нормативних документів, які містять положення, що регламентують його діяльність.

Голова наділяється своїми повноваженнями житловим законодавством, а також тим Статутом, яке розробило товариство власників. Головою здійснюються своїм повноваження від імені товариства.

Робота керівника ТСЖ здійснюється від імені товариства, але тільки при наявності довіреності, в якій зазначено коло дій, які особа може здійснювати.

Посадові обов’язки керуючого ТСЖ визначаються тим угодою, яка укладається між ним і головою. Необхідно знати, що при виконанні своїх обов’язків, управдом підпорядковується голові, оскільки останній виступає в ролі його роботодавця.

Управитель не зобов’язаний бути учасником товариства. У свою чергу голова може бути обраний тільки з членів товариства.

Управдом, як правило, займається діяльністю при наявності статусу індивідуального підприємця і може займати таку посаду в декількох ТСЖ.

На голови покладається відповідальність за невиконану роботу або за прийняті рішення, які суперечать інтересам власників. Голова звітує перед усіма власниками житла. Найнятий керуючий відповідає тільки перед головою.

Хто складає, видає та затверджує посадову інструкцію

Посадова інструкція являє собою документ, на підставі якого, особа, обрана на посаду керуючого здійснює свою діяльність.

право визначати зміст посадової інструкції надано голові товариства. Саме він здійснює розробку її основних положень.

При складанні документа в ньому зазначаються відомості про ТСЖ, яке здійснює найм керуючого. Відомості про те, які вимоги висуваються до особи, що заміщає посаду, його основні обов’язки, права і міри відповідальності, які можуть бути застосовані до особи, що заміщає посаду.

Після того, як документ розроблений, його потрібно затвердити.

Правом затвердження цього документа має правління ТСЖ.

Після того, як особа підписала трудову угоду, воно повинно бути ознайомлено зі своєю посадовою інструкцією. Факт ознайомлення підтверджується наявністю розпису кербуда в документі.

З якими службами необхідно узгодити посадову інструкцію

Крім правління, документ необхідно узгодити з державними органами, які виконують різні повноваження в сфері ЖКГ.

Таким органом є Житлова інспекція. Вона повинна перевірити відповідність складеного документа нормам Житлового і трудового законодавства. У разі, коли з документом все гаразд, він затверджується керівником органу і може надалі виконуватися.

Термін дії та період зберігання інструкції

Створений документ може бути із зазначенням терміну його дії, або без зазначення такого. У разі, коли для інструкції встановлений період часу, протягом якого він має юридичну силу, то цей період повинен бути зазначений у самому документі.

Коли такий період часу не встановлено, це означає, що вона дійсно до того моменту, поки займає посаду конкретний керуючий.

Законом встановлено вимоги, які пред’являються до зберігання документа.

Документ зберігається в приміщенні, в якому розташовується товариство.

Пам’ятайте, що закон зобов’язує представляти документ, будь-якому члену ТСЖ для перевірки правомірності дій найнятого особи.

Посадова інструкція повинна зберігатися протягом трьох років, після того, як вона втратила свою дію.

Як внести зміни до посадової інструкції

Житлове законодавство допускає внесення змін до складеної інструкцію.

Щоб змінити цю документа необхідно збори правління товариства, яке буде приймати рішення про необхідність внесення в документ нових даних. Голова також бере участь в обговоренні.

Змін інструкції за рішенням однієї особи не допускається. Після того, як інструкція була змінена, керівник повинен з нею ознайомиться. Факт ознайомлення також підтверджується його підписом.

Посадові обов’язки керуючого ТСЖ в багатоквартирному будинку

Керуючий будинком виконує наступні обов’язки:

 • Здійснювати укладання контрактів з підрядниками або службами для поставки ресурсів.
 • Здійснювати контроль над виконаними роботами підрядниками.
 • Здійснювати управління майном, контролювати виконання обов’язків працівників ТСЖ.
 • Здійснювати зняття даних з приладів контролю.
 • Брати участь в процедурі складання кошторису доходів і витрат товариства.
 • Здійснювати огляди стану обладнання для запобігання настання аварійної ситуації.
 • Контролювати стан і процес прибирання території, що знаходиться біля багатоквартирного будинку.
 • Здійснювати прийом мешканців, розглядати і виконувати їх звернення або заяви.
 • Знати зміст вимог до багатоквартирного будинку, що містяться в різних СНиП та технічних вимогах.
 • При наявності необхідності брати участь в судових засіданнях.

Необхідно відзначити, що управдом несе відповідальність:

 1. За порушення норм закону в процесі діяльності.
 2. При невиконанні зобов’язань, обумовлених договорами з третіми особами.
 3. При несумлінному використанні матеріальних ресурсів ТСЖ.
 4. При несумлінному здійсненні обов’язків з прийому та розгляду звернень та заяв мешканців, які проживають в будинку.

Посадова інструкція керуючого ТСЖ, зразок

Інструкція по виконанню посадових обов’язків для керуючого товариства власників житла складається в письмовому вигляді.

Як і будь-яка інша інструкція, вона має наступну структуру:

 1. Загальні положення. Тут повинні бути вказані дані про ТСЖ, місце розташування товариства, хто діє від імені товариства, а також кому безпосередньо повинен бути підпорядкований найманий керуючий, які вимоги пред’являються до кандидата, термін дії документа (при його наявності), відомості про тривалість робочого часу.
 2. Обов’язки кербуда. Цей пункт інструкції розкривається найбільш докладно.
 3. Права керуючого.
 4. Підпис особи, яка призначена на посаду, яка підтвердить його ознайомлення з документом.

Завантажити Ваш кербуда можна тут.

Трудовий договір з керівником ТСЖ, зразок

Як раніше було вже сказано, відносини з управдомом можуть бути оформлені кількома способами:

 1. За допомогою трудової угоди;
 2. За допомогою угоди про надання їм послуг.

Трудовий договір з керівником ТСЖ повинен бути складений відповідно до вимог, які пред’являються трудовим законодавством. Складається такий документ спільно головою і членами правління товариства.

До того, як представляти його для підписання, подібний документ повинен бути схвалений податковою службою.

Як і в звичайному угоді з працівником, в ньому повинні бути відображені такі дані:

 1. Про сторонах. У документі відбивається, хто виступає в якості роботодавця, а також персональні дані кербуда. Дані наводяться відповідно до установчих документів, та паспортом особи.
 2. Про права і обов’язки. Які передаються особі в процесі його трудової діяльності.
 3. Про те, протягом якого часу діє документ.
 4. Про процедуру внесення в текст угод змін.
 5. Про порядок розірвання укладеної угоди.

Угода може бути укладена як із зазначенням терміну його дії (терміновий), так і без зазначення строку цієї дії. Якщо після настання терміну, зазначеного в документі, роботодавець в особі голови НЕ розірвав угоди, це означає, що договір переукладено без зазначення строку його дії.

Зразок трудової угоди з керуючим будинком можна скачати.

висновок

Таким чином, багатоквартирний будинок, в особі членів ТСЖ можуть запросити на заміщення посади керуючого люб

На даний момент, в багатоквартирних будинках, в яких створені ТСЖ, управління справами здійснює не тільки голова, а й керуючий. У зв’язку з цим необхідно розібратися хто такий керуючий, а також, які посадові обов’язки він повинен виконувати.

Ссылка на основную публикацию