Порядок сплати дітьми аліментів батькам: Судова практика

Під поняттям «аліменти» закон передбачає певні грошові виплати, спрямовані на потреби непрацездатних людей. У суспільній свідомості, таке питання асоціюється з дітьми. Але не менш важливим моментом є надання батькам допомоги, в частині покриття їх витрат.

Аліменти на утримання батьків виплачуються дітьми, після досягнення ними повноліття. Обов’язок закріплена законодавством, і батьки мають право нею скористатися.

Для стягнення аліментів на утримання батьків з дітей, необхідне дотримання кількох умов, які враховуються при розгляді в судовому засіданні.

 • Спорідненість між дітьми і батьками.
 • Непрацездатність – стан здоров’я, коли людина не здатна до виконання трудових обов’язків. Причинами є I і II групи інвалідності, або старість батьків. Перше має бути встановлено і зафіксовано медичним закладом.
 • Потреба – матеріальний стан особи, відмінне від встановленого прожиткового мінімуму, з незалежних від нього причин.
 • Працездатність дітей – повнолітній вік і не наступив пенсійний вік. За російським законодавством, для жінок цей діапазон становить 18-55 років, для чоловіків – 18-60 років.
 • Доходи дітей – коштів повинно вистачати на утримання всіх осіб, які перебувають на утриманні у дитини.

Способи та порядок стягнення

Обов’язок платити аліменти батькам забезпечується в наступному порядку:

 • – добровільне – оформляється письмовою угодою між сторонами;
 • – примусове – встановлюється судом.

Письмова угода укладається в простій формі, або засвідчується нотаріально. Перший варіант досить простий і має свої переваги. Перше – це економія часу на похід до нотаріуса і грошових коштів за посвідчення документів. Друге – сторони самостійно вибирають розмір щомісячної допомоги.

Нотаріально засвідчена згода складається в довільній формі, однак має містити такі відомості:

 • назва;
 • дату і місце укладення;
 • дані сторін: ПІБ, паспортні дані, адреси реєстрації та фактичного проживання (в разі розбіжності даних);
 • підставу укладення угоди: вказується вид непрацездатності;
 • інформацію про виплати (розмір, терміни, способи, умови припинення).

У разі юридичну неграмотність сторін щодо складання мирових угод, нотаріус складе його самостійно, враховуючи всі інтереси.

Такий вид угоди прирівнюється за значимістю до виконавчого документа. Батьки мають право звернутися за примусовим виконанням зобов’язань дітьми, в разі порушення укладених умов.

Однак, не завжди виходить досягти взаєморозуміння, особливо між родичами. Тоді питання про стягнення аліментів на непрацездатних батьків передається на розгляд до суду. Для цього складається позовну заяву. Два примірники направляються до районного мировий суд. Зробити це можна самостійно, або відправити поштою. Один примірник залишається у батька – позивача.

До позовної заяви додаються такі документи:

 • свідоцтво про народження дітей, що підтверджує факт спорідненості;
 • трудова книжка (копія);
 • медичний висновок про наявність інвалідності (за наявності);
 • довідка про щомісячний дохід.

В ході розгляду справи суд може зажадати надання інших підтверджень матеріального становища позивача. Наприклад, про наявність чи відсутність рухомого і нерухомого майна (квартира, будинок, автомобіль, банківські вклади та заощадження). Недостатність доказів може спричинити відмову в прийомі позовної заяви.

На розгляд заяви відводиться 5 робочих днів. Після чого, суддею приймається рішення про порушення або відмову судового провадження. За умови позитивного вирішення питання, відповідачу надсилається повідомлення. На оскарження відводиться 10 днів з моменту відправки.

Представлення інтересів сторін можливо довіреною особою, або досвідченим юристом.

Визначення розміру виплат

На відміну від інших видів допомоги, аліменти на батьків не мають чітко визначеної величини. Крім умов, що визначають відповідальність, враховуються і інші фактори:

 • середньомісячний достаток відповідача;
 • регулярна необхідність позивача в дорогих ліках;
 • прожитковий мінімум в регіоні;
 • загальна кількість дітей – ймовірність покладання зобов’язань на всіх дітей, які підпадають під умови виплати, незалежно від того, кому пред’явлено позов – одному або всім дітям.
 • кількість осіб, які перебувають на утриманні відповідача.

Фінансова допомога батькам визначається в строго фіксованому розмірі і підлягає оплаті на щомісячній основі. Крім цього, законодавством встановлена ​​індексація аліментів, але не визначений порядок її проведення. Для вирішення цього питання необхідно знову звертатися до суду. Як і в разі поліпшення або погіршення матеріального становища сторін з метою перегляду сум виплат.

Звільнення дітей від зобов’язань

Навіть якщо всі умови для накладення відповідальності щодо стягнення аліментів на користь батьків дотримані, законом передбачені випадки звільнення дітей від виконання зобов’язань. До таких належать такі обставини.

 1. Позбавлення батьківських прав – позовну заяву від таких осіб, суд на розгляд не прийме. Виняток становлять випадки, коли батьки встигли відновитися в правах, до настання повноліття дітей.
 2. Неналежне виконання обов’язків по утриманню та вихованню неповнолітніх дітей батьками – в цьому випадку від дітей буде потрібно надання документів, що підтверджують даний факт.

Припинення зобов’язань настає в разі смерті позивача, повернення до трудової діяльності, підвищенню рівня доходу.

Судова практика

Практика судових розглядів показує, що позови не завжди задовольняються повністю, або не задовольняються зовсім. Кожен процес має індивідуальний характер. Прецеденти з даного питання показують, що рішення найчастіше виносяться аналогічно подібних справ. Виробництво набуває довгостроковий і затяжний характер.

Найбільший відсоток відмов у задоволенні позову становлять випадки, коли матеріальне становище батька виявляється значно вище, ніж у дитини. Відсутність у дітей стабільного заробітку, навпаки, не спричиняє для винесення негативного рішення.

Ухилення від сплати аліментів тягне за собою застосування кримінальної відповідальності

Щоб уникнути тривалих судових процесів і сварок з близькими людьми всі зобов’язання перед батьками стоїть нести в добровільному порядку. Не варто чекати подачі позовної заяви і стягнення аліментів в судовому порядку. І пам’ятайте про моральний бік питання. Адже, в силу свого віку, літні люди відносяться до соціально незахищених верств населення та більш за інших мають потребу в допомозі.

Ссылка на основную публикацию