Діагностика електрообладнання – новітні засоби

Говорячи про будь-діагностиці, зазвичай мають на увазі комплекс теорій, засобів і методів, здатних виявити проблему і зробити певні професійні висновки. Експертиза електрообладнання необхідна для того, щоб зробити технічний огляд електричного обладнання (або електричної установки) і встановити її відповідність рівню безпеки згідно з нормами. Для цього потрібно визначитися як з способом контролю, так і з вибором засобів.

В чому полягає завдання фахівців

Як правило, діагностика електрообладнання, яку пропонують компетентні фірми, здійснюється грамотними експертами. Об’єктом перевірки можуть стати побутові та виробничі електроприлади, різні пристрої, що застосовуються в громадських закладах, приміщеннях, офісах.

Спеціаліст повинен ретельно вивчити як роботу приладів, так і додані до них документи. На основі такого аналізу робиться висновок про те, чи відповідають фактичні технічні характеристики обладнання заявленим документальним.

На які питання може відповісти фахівець з діагностики:

 1. Чи присутні пошкодження та дефекти? Яка причина їх появи?
 2. Чи відповідає потужність, зазначена виробником, фактичними показниками електроустановок (або електрообладнання)?
 3. Контрафактний чи прилад або він оригінальний?
 4. Які терміни його експлуатації, чи справний він?
 5. Чи відповідає обладнання критеріям схеми електропостачання, системи захисту будівлі та ін.?

Експертиза електрообладнання може бути комісійною. При такому варіанті все експерти по черзі оголошують свою думку. У тому випадку, якщо вони різняться, складаються спеціальні акти своєї незгоди.

Відповідальність за винесене рішення

Потрібно сказати, що її ступінь досить висока. Фахівці, які проводять діагностування, в повній мірі відповідають за свою роботу з адміністративної, дисциплінарної, матеріальної та громадянської точки зору. Якщо експертиза пов’язана з яким-небудь судовою справою, то їм може навіть загрожувати кримінальна відповідальність за невірну оцінку.

Основні етапи в процесі виявлення неполадок

Технічна діагностика електричного обладнання має ключове завдання – виявлення несправностей. Вона може виникнути на різних стадіях експлуатації приладів. Таким чином, діагностику можна вважати вірним засобом підвищення надійності електричних приладів в циклі їх використання.

Виділяють кілька етапів процесу виявлення неполадок:

 1. Логічна оцінка явних ознак.
 2. Формування списку несправностей, здатних спровокувати відмову.
 3. Визначення найбільш придатного варіанту перевірки.
 4. Дії, спрямовані на пошук вузлів несправностей.

Розглянемо найбільш наочно за допомогою прикладу:

Зауважимо, що налагодження електрообладнання в кожному конкретному випадку на кшталт логічного дослідження. Професійна інтуїція фахівця варто, в даному випадку, в одному ряду з досвідом і знаннями. При цьому необхідно досконально знати пристрій певного приладу, розуміти, як виглядає нормально функціонує пристрій, і враховувати можливі причини несправностей. Крім цього, дуже важливо вміти маніпулювати методами, які передбачає діагностика електрообладнання, і вірно підбирати потрібний в кожному унікальний випадок.

Новітні засоби в області діагностики

Робота сучасних фахівців може бути істотно спрощена завдяки інноваційним пристосуванням і методам. Використання інфрачервоної термографії відкриває такі можливості:

 • Збільшення потенціалу електроустановок (завдяки виявленню несправностей на початкових стадіях).
 • Перевірка стану приладів, що не виводячи їх з робочого циклу.
 • Зменшення витрат на техобслуговування (завдяки прогнозуванню часових рамок і зменшення масштабів ремонту).
 • Зниження втрат електричної енергії в контактних з’єднаннях (за допомогою сучасних методів їх ремонту).

Тепловізори дозволили досягти абсолютно нового рівня в сфері ремонту та експлуатації електрообладнання. Принцип використання теплового випромінювання лежить в основі роботи цього (і аналогічних з ним) приладів.

Цей метод широко застосовується, коли необхідно позапланове, додаткове дослідження за допомогою інфрачервоних випромінювань (наприклад, коли здійснюється технічна діагностика пошкоджених стихійним лихом повітряних ліній електропередач).
Для допуску до роботи тепловізори повинні відповідати таким критеріям:

Для використання таких інновацій майстер повинен обов’язково мати ліцензію і відповідну сертифікацію на проведення подібних робіт.

Кілька ключових параметрів експертизи

Найважливішими критеріями, що піддаються перевірці при налагодженні електрообладнання, є:

 1. В області освітлювальних приладів аналізують відносну вологість, частоту включення-виключення, температуру, показники напруги.
 2. Якщо діагностують електродвигуни, то оцінюють фазово-амплітудний критерій обмотки, зазори в підшипниках, температурні показники обмотки і підшипникового вузла. Якщо електричний двигун використовується в місцях з підвищеною вогкістю, необхідно виконувати виміри ізоляційного опору.
 3. Захисна і пускорегулююча апаратура вимагає при перевірці оцінювати в першу чергу опір петлі фаза / нуль на предмет відповідності захисним вимогам. Також проводиться аналіз опору контактних переходів, захисних властивостей теплових реле.

Перевіряються не тільки головні, а й допоміжні параметри. Це допомагає побачити більш детальну картину стану діагностованих об’єктів.

Ссылка на основную публикацию